1032
1032
1313
ສາກເປີດຢູ່ Rita Bree Daniels. ນັກວິທະຍາສາດ, ນາງຢູ່ໃນພາກສະຫນາມເກັບຕົວຢ່າງ, ຊອກຫາຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບປະກົດການທີ່ລຶກລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ພືດຜັກອ້ອມຮອບທະເລສາບໄດ້ທໍາລາຍຈາກພາຍໃນ. ກໍານົດທີ່ຈະໄປເຖິງລຸ່ມສຸດຂອງສະຖານະການ, Rita ແກ້ໄຂບາງຕົວຢ່າງເພີ່ມເຕີມຈາກ. ບໍລິເວນໃກ້ກັບທະເລສາບ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄລິບວີດີໂອ