1037
1037
1313
Sybil ໄປເຮັດໂຍຄະທຸກໆເຊົ້າດ້ວຍຕົນເອງຕອນຕາເວັນຂຶ້ນຢູ່ຫາດຊາຍ. ນາງເຫັນຜູ້ຊາຍອີກຄົນຫນຶ່ງແລ່ນແລ່ນຢູ່ທີ່ນັ້ນທຸກຄັ້ງໃນຂະນະແຕ່ບໍ່ເຄີຍມີຄວາມກ້າຫານທີ່ຈະເວົ້າກັບລາວ. ມື້ຫນຶ່ງ, ລາວເຂົ້າຫານາງແລະພວກເຂົາຕີມັນອອກໄປ ... ຫຼາຍປານໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕິດຢູ່ທີ່ຫາດຊາຍເລັກນ້ອຍແລະກັບຄືນໄປບ່ອນຢູ່ບ່ອນຂອງນາງ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄລິບວີດີໂອ