952
952
1212
Skylar ແລະ Oliver ເປັນເພື່ອນກັນຕະຫຼອດໄປ. ຫນຶ່ງໃນຕອນບ່າຍເດັກນ້ອຍທີ່ອຸດົມສົມບູນ lazy, Skylar ຮູ້ວ່າບາງທີພວກເຂົາຄວນຈະເປັນຫຼາຍກ່ວາຫມູ່ເພື່ອນ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄລິບວີດີໂອ