512
512
99
Sloan Harper ກໍາລັງກຽມພ້ອມສໍາລັບການຕໍ່ສູ້ໃຫຍ່ຕໍ່ໄປຂອງນາງ, opponent ຂອງນາງ? - ຫົວໃຫຍ່ມີນ້ຳຂອງ Charles Dera! ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ອົບ​ອຸ່ນ​ໄວ​ຂຶ້ນ​, Sloan ໄດ້​ຖືກ​ມັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເຊືອກ​ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ pounding ຂອງ​ຕະ​ຫຼອດ​ຊີ​ວິດ​.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄລິບວີດີໂອ